Suzaku Kururugi HD Wallpaper 6 - 1280 X 800

Suzaku Kururugi HD Wallpaper 6 - 1280 X 800
Suzaku Kururugi HD Wallpaper 5 - 2048 X 1536
Suzaku Kururugi HD Wallpaper 7 - 1920 X 1200