Suzaku Kururugi HD Wallpaper 1 - 1280 X 800

Suzaku Kururugi HD Wallpaper 1 - 1280 X 800
Suzaku Kururugi HD Wallpaper 2 - 1920 X 1080